Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

GraweGRAWE Hrvatska d.d. osigurava trkače od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme utrke.

Osiguranje obuhvaća pokriće za slučaj smrti i trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja, naknadu za svaki dan proveden u bolnici na liječenju posljedica nesretnog slučaja te pokriće za slučaj smrti uslijed bolesti.

Nesretni slučaj je događaj nezavisan od isključive volje osiguranika koji iznenada i izvana mehanički ili kemijski djeluje na njegovo tijelo, izazivajući tjelesne ozljede ili smrt.

Nesretnim slučajem se, među ostalim, smatraju i istegnuće mišića, iščašenje, uganuće i prijelom kostiju koji nastanu zbog naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja izazvanih nepredviđenim vanjskim događajima, ako je to nakon ozljede utvrđeno od odgovarajućeg liječnika specijaliste.

Između ostalog, ne postoji osiguravateljno pokriće za natučenja koštano-mišićnih struktura i sindrome prenaprezanja, osiguranikove subjektivne tegobe u smislu bolova, smanjenja mišićne snage, otoka na mjestu ozljede, trnaca i sl.

Sva pokrića i isključenja iz osiguranja navedena su u Općim uvjetima za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i Klauzuli za osiguranje sportaša od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

GRAWE TRAVEL putno osiguranje za strane državljane

GRAWE TRAVEL je paket putnog osiguranja koji obuhvaća putno zdravstveno osiguranje, osiguranje u slučaju nezgode i osiguranje prtljage za vrijeme putovanja i boravka stranih državljana u Republici Hrvatskoj. Osiguravateljno pokriće vrijedi unutar granica Republike Hrvatske.

Pokriće putnog zdravstvenog osiguranja odnosi se na akutne bolesti i tjelesne povrede koje su posljedica nesretnog slučaja u Republici Hrvatskoj. Osiguravatelj naknađuje troškove koji su nastali tijekom boravka u Republici Hrvatskoj zbog nužnog liječničkog tretmana u bolnici ili liječničkog tretmana izvan bolnice.

Osiguravateljno pokriće osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) odnosi se na nezgode koje se dogode na putovanju i koje za posljedicu imaju smrt ili trajni invaliditet osiguranika.

Pokriće osiguranja prtljage odnosi se na gubitak, oštećenje ili uništenje stvari za osobnu upotrebu koje osiguranik nosi na putovanje ili ih stekne na putovanju (prtljaga) uslijed kaznenog djela treće osobe (npr. krađa, razbojstvo), zakašnjenja prijevoznika u isporuci predane prtljage, nezgode prijevoznog sredstva (npr. prometne nezgode), požara i elementarnih nepogoda.

Sva pokrića i isključenja iz osiguranja navedena su u Uvjetima osiguranja GRAWE travel i Klauzuli za osiguranje troškova liječenja sportaša za vrijeme putovanja i boravka u Republici Hrvatskoj.